بسته شرکتی

طلایی
تومان 220
000
نامحدود
  • 60 دقیقه مکالمه

بسته اقتصادی

برنزی
تومان 130
000
نامحدود
  • 35 دقیقه مکالمه
به صرفه

بسته خانگی

نقره ای
تومان 80
000
نامحدود
  • 20 دقیقه مکالمه

بسته فوری

جت
تومان 45
000
ماهانه
  • 10 دقیقه مکالمه

0217 22 66 099

تماس از داخل و خارج از کشور

Visits: 12